De blauwe schelp

Theoretische achtergrond

Als beeldend coach werk ik vanuit de psychosynthese. Dit is een psychologische stroming, ontwikkeld door Roberto Assagioli (1888-1974), tijdgenoot van Freud en Jung. Hij verbond zich na de tweede wereldoorlog met de humanistische en transpersoonlijke psychologie die, naast de diagnose en behandeling van ziektebeelden, ook aandacht schonk aan positieve eigenschappen van mensen; hun creativiteit, gezonde kwaliteiten (bijv. vergevingsgezindheid, mededogen), positieve eigenschappen ( bijv. moed en doorzettingsvermogen) en hun hogere bewustzijn.

Vanuit de psychosynthese is er aandacht voor de mogelijkheden tot zelfsturing en persoonlijke groei. Het gaat uit van het mensbeeld waarbij ieder mens naast een ‘lager onbewuste’ (Freud) ook een ‘hoger onbewuste’ heeft, waarin zich kwaliteiten bevinden als liefde, mildheid, veerkracht, vreugde, intuïtie, gevoel voor schoonheid en wijsheid.

Coachen vanuit de psychosynthese beoogt:

  • verbinding te leggen met het ‘hogere onbewuste’ zonder de schaduw (ongeduld, venijn, luiheid) te ontkennen of te vermijden
  • ‘de wil’ te versterken als motor tot handelen, groeien en veranderen
  • evenwicht brengen tussen hoofd, hart en handen ofwel: verstand, gevoel en lichaamsbewustzijn

Een tekening laat informatie zien uit drie bewustzijnsgebieden: het dagelijks bewustzijn, het hogere- en het lagere bewustzijn. De beeldend coach zal door zijn manier van verhelderend kijken en bevragen van de tekening, de cliënt stimuleren om de belemmeringen en de hulpbronnen voor het bereiken van zijn doel te gaan zien en ervaren. Zo is er aandacht voor kleur, intensiteit, energie, symboliek en tijd-ruimte ofwel KIEST.

De verkregen inzichten worden vervolgens gezamenlijk omgezet in praktische aanwijzingen voor toepassing in het dagelijks leven thuis en/of op het werk.