De blauwe schelp

Werkwijze

Werkwijze: via inzicht en doorzicht naar vergezicht

Terwijl je in therapie meer stilstaat bij wat er was in het verleden en hoe je dat kunt verwerken, kijk je bij het coachen voornamelijk naar de toekomst: waar wil je naartoe, welke verandering zou je willen. En soms kom je ook bij ervaringen uit het verleden die je belemmeren om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.
Binnen een sfeer van vertrouwen en veiligheid help ik m.b.v. gerichte tekenopdrachten:

  • je wens, je verlangen, je richting en je doel helder te krijgen
  • je wil te versterken
  • je kwaliteiten te onderzoeken
  • je obstakels te verkennen
  • je hulpbronnen te vinden

Praten naar aanleiding van een tekening helpt om met meer afstand te kijken en het zorgt dat minder bewust beleefde aspecten naar boven komen, waardoor waardevolle inzichten kunnen ontstaan. Ik help je om verbinding te maken met nieuwe beelden die constructief zijn t.a.v. de gewenste richting. Cliënten formuleren het als:

“Ik ga vaker door mijn roze bril kijken”

“Ik ga eerder een ‘stopteken’ geven” 

Deze vorm van coachen vereist geen tekenvaardigheid; je moet een potlood kunnen hanteren en een onderzoekende houding is gewenst. Als vervolg op de tekenopdracht zet ik jou, en de door jou geschetste situatie soms ook in de ruimte neer, waardoor een verdergaand inzicht kan worden ervaren. Daarna wordt aan de tekening nog iets veranderd of aangepast zodat hij maximaal aansluit bij het gewenste doel. Hierna komen we tot een voornemen of opdracht voor toepassing in de eigen leef- of werksituatie.

Na een eerste intakegesprek besluiten we gezamenlijk hoe en óf er verder gegaan wordt en waar we aan gaan werken. Ik geef een persoonlijke indicatie van het aantal sessies dat nodig lijkt.

Mensen ervaren mij als een aandachtige begeleider die ondersteunt en stimuleert bij het onderzoeken en (her)ontdekken van zichzelf. Doorvragen en spiegelen pas ik toe met als belangrijkste doel je eigen inzicht te vergroten.