De blauwe schelp

Werkwijze

Werkwijze: via inzicht en doorzicht naar een vergezicht

Nieuw: coaching in de natuur

Omdat bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere aanpassingen, heb ik het coachen in de natuur weer opgepakt. Ik heb hier enkele jaren geleden de nodige workshops voor gevolgd en ik put ook uit mijn jarenlange ervaring als begeleider van stilte-wandelingen. We starten met aandachtig wandelen en vervolgens formuleer je een vraag, een kwestie, een situatie die speelt, een beslissing waar je voor staat.. Als je na enige tijd wandelen met deze vraag, even stilstaat komen er als vanzelf  betekenisvolle en toepasselijke ‘beelden’ naar je toe: dat groepje bomen, die takken op de grond, een hek, een stroompje water, een vennetje, een pad met aan het einde een natuurlijke poort. Dat beeld, wat je aandacht trekt, bespreek ik m.b.t. de vraag waarmee je de wandeling hebt ingezet. Dit levert waardevolle inzichten op die je meteen kunt toepassen. We zorgen vanzelfsprekend voor 1,5 meter tussenruimte. De locatie, dag en tijd worden in onderling overleg vastgesteld.

Coachen via de tekentaal:

Hierbij kijk je voornamelijk naar hoe het nu is en waar je naartoe wilt in de toekomst; welke verandering zou je willen. Soms kom je ook via de tekening en het gesprek daarover, bij ervaringen uit het verleden die je belemmeren om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Hier besteden we dan ook aandacht aan.
Binnen een sfeer van vertrouwen en veiligheid help ik m.b.v. gerichte tekenopdrachten:

  • je wens, je verlangen, je richting en je doel helder te krijgen
  • je wil te versterken
  • je kwaliteiten te onderzoeken
  • je obstakels te verkennen
  • je hulpbronnen te vinden

Ieder coach-traject verloopt anders, is ‘op maat’ en persoonlijk. Praten naar aanleiding van een tekening helpt om met meer afstand te kijken en het zorgt dat minder bewust beleefde aspecten naar boven komen, waardoor waardevolle inzichten kunnen ontstaan. Ik help je om verbinding te maken met nieuwe beelden die constructief zijn t.a.v. de gewenste richting. Cliënten formuleren het als:

“Ik ga vaker door mijn roze bril kijken”

“Ik ga eerder een ‘stopteken’ geven” 

Deze vorm van coachen vereist geen tekenvaardigheid; je moet een potlood kunnen hanteren. Een onderzoekende houding is gewenst. Als vervolg op de tekenopdracht zet ik jou, en de door jou geschetste situatie soms ook in de ruimte neer, waardoor de tekening ook in het lichaam wordt ervaren. Daarna wordt aan de tekening nog iets veranderd of aangepast zodat hij maximaal aansluit bij het gewenste doel. Hierna komen we tot een voornemen of opdracht voor toepassing in de eigen leef- of werksituatie.

Na een eerste intakegesprek besluiten we gezamenlijk of er verder gegaan wordt en waar we aan gaan werken. Ik geef een persoonlijke indicatie van het aantal sessies dat nodig lijkt.

Inmiddels heb ik ervaring opgedaan met het online-coachen en het geven van tekenopdrachten. Tot mijn verassing blijkt dit, met enige aanpassing van beide kanten, goed haalbaar en effectief. Voorafgaand aan de afspraak stuur ik een persoonlijke link toe via meet.jit.si waardoor je veilig contact kunt maken. 

Mensen ervaren mij als een aandachtige begeleider die ondersteunt en stimuleert bij het onderzoeken en (her)ontdekken van zichzelf. Doorvragen en spiegelen pas ik toe met als belangrijkste doel je eigen inzicht te vergroten.