De blauwe schelp

Privacy

PRIVACYVERKLARING

De blauwe schelp, gevestigd in Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens cliënten beeldend coachen

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en mailadres

Indien dit in het belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende nadere gegevens vast van:

 • Huisarts of andere behandelaar/therapeut

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid, medicijngebruik
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig thuis, begeleiding door GGZ-instelling, geweldconflicten in gezin

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

 • Ik leg een dossier aan waarin ik kort verslag doe van een sessie, met daarbij een foto van de gemaakte tekening. Dit doe ik om het verloop van een coach-traject goed te kunnen volgen en aansturen.
 • Dit dossier bewaar ik 5 jaar, waarna het vernietigd wordt.
 • Ik verbind mij aan de geheimhoudingsplicht.

Informeren van de cliënt omtrent AVG:

 • In de schriftelijke overeenkomst met de cliënt verwijs ik naar de AVG-voorwaarden op mijn website. Indien gewenst licht ik deze nog toe in een gesprek.

Veiligheid gegevens:

 • Ik ben ZZP-er en ik ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht.
 • Ik bespreek anoniem en onherkenbaar casuïstiek in intervisie en supervisie.
 • Ik werk met een digitaal en papieren cliëntendossier. De eerste is beveiligd met een wachtwoord, de tweede staat in een afgesloten archiefkast waar ik de sleutelhouder van ben.
 • Indien er een data-lek plaatsvindt zal ik deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen op de hoogte stellen.

Persoonsgegevens deelnemers workshops, themabijeenkomsten en trainingen

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer en mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van programma’s en aankondigingen en om te kunnen bellen of mailen om goede dienstverlening te realiseren zoals het doorgeven van wijzigingen.